top of page
Eneron Oy company logo

Eneron Oy

För en smart och energieffektiv fastighetsportfölj

Smart och hållbar utveckling av fastighetsportföljer

Eneron Ab startade sin verksamhet år 2011. Vi står för ansvarsfull energianvändning och hållbar utveckling av fastigheter.

Trots fluktueringar har energiprisernas trend varit stigande, samtidigt har koldioxidutsläppen fortsatt att öka. Det byggda fastighetsbeståndet erbjuder idag en av dom största möjligheterna till att minska energiförbrukningen i västvärlden.

 

Vi möjliggör energieffektiva och konkurrenskraftiga fastigheter

för kommande generationers bästa

Vår konkurrensfördel uppstår via vår lösning Eneron som gör det möjligt att snabbt analysera hela fastighetsportföljer, vår förmåga att förstå fastighetsägarens affärsmässiga behov, hitta dom optimala energieffektiveringsmöjligheterna och vår förmåga att kombinera energieffektivitetsinvesteringar med långtidsplanering för underhåll. Vi följer även upp effekten av åtgärderna och mäter inbesparingarna.

 

Vår nya tjänst som kan utnyttja elektroniska energi- och vattenfakturor för att automatiskt följa upp energi- och vattenförbrukning, samt deras kostnader, är unik och ny lösning i branschen. Det har aldrig varit så här lätt att automatiskt koppla faktiskt förbrukning med dom verkliga kostnaderna i ett energiledningssystem.

Företags info

Utveckling av Eneron från idé till produkt

Utvecklandet av ett framgångsrikt nytt koncept har krävt samarbete med bl.a. Business Finland och VTT (​Teknologiska forskningscentralen). Tillsammans har vi hittat nya och innovativa sätt att jämföra och benchmarka energieffektivitet i fastigheter.

Eneron och ISO 50 001

För att påvisa att vår service uppfyller kraven på modernt ISO 50 0001 energiledarskap bad vi även att få en utvärdering av en av världens mest ansedda certifieringsbolag, Bureau Veritas, som på våren 2014  beviljade Eneron plattformen ett ISO 50 001 verifieringsintyg.

Lättfattliga sakkunnigtjänster, konceptlösningar och processer som ger effektivitet och kvalitet leder till god kundupplevelse. Systematisk uppföljning av kundbelåtenhet och effektiviteten, samt kontinuerlig utveckling av verksamheten försäkrar och förbättrar konkurrensfördelarna även i framtiden. Tillsammans är det lätt och roligt att förbättra och utvecklas.

 

Välkommen till 2020-talets energiledningssystem!

Eneron Oy

 
Fredriksbergsgatan 2
00240 Helsingfors
Finland
Tel. + 358 (0) 10 281 5000

Elektronisk fakturering
003709840110

E-faktureringsoperatör
Maventa
Operatörs ID
003721291126

VAT ID
FI09840110

Pappersfaktura
Eneron Oy
0984011-0
PB 100
80020 Kollektor Scan

Adress

Vädret i Helsingfors

Vädret i Hfors
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Heikki_kuva.jfif.jpg
Heikki Rouhesmaa, M.Sc. (Econ.)

CEO


Mob. +358 40 773 6472
heikki.rouhesmaa@buildercom.fi

Heikki började som VD för Eneron Oy i november 2022.

Heikki har varit VD för Buildercom sedan 2017. Han har lång erfarenhet av att hantera mjukvaru- och tjänsteföretag både i Finland och internationellt.

Jarmo_nettikuva.jpg
Jarmo Kontro, M.Sc. (Eng.)

Senior Advisor

Tel. +358 10 281 5004
Mob. +358 50 566 6390
jarmo.kontro(at)eneron.fi

Jarmo har varit med i Eneron sedan början av 2012 och från slutet av år 2014 fungerat som verkställande direktör fram till det datum då Buildercom Oy blev ägare av Eneron. Hans föregående arbetsplats var Inspecta Group Oy, där hans uppgiftsområde var företagsförvärv i Norden, Baltikum och Polen.

Jarmo har tidigare jobbat för Oy Partek Ab, samt undervisat i energiteknik vid tekniska högskolan i Helsingfors.

Eneron CTO
Mikael Rydström, M.Sc. (Eng.)

CTO

Tel. +358 10 281 5005
Mob. +358 50 911 0091
Email. mikael.rydstrom(at)eneron.fi

Mikael Rydström, en föregångare inom ICT-branschen med mångårig erfarenhet från process- och ICT-utveckling från internationella bolag i flera olika industrigrenar. I Eneron fungerar Mikael som CTO och utvecklingschef för EnerOnlines fortgående utveckling så att kundernas behov möts och nya innovationer kommer med i systemet.

​Mikael har tidigare verkat i Genencor Intl, Instrumentarium Abp, Cargotec Abp, Kemira Abp och Inspecta Group Ab.

Till slutet
bottom of page